Dr. Ištván Kelemen

Prednáška o úlohe a správnom tvare ľudského chrupu podľa Dr. R. Steinera a o nenásilnej, prirodzenej ceste formovania, resp. preformovania nesprávne vyvinutého chrupu. Tvorca metódy –francúzsky profesor, lekár, špecialista na dentálnu chirurgiu a antropozof, MUDr. Michel Montaud.

Prednáška zo dňa 01.12.2023

POZOR : Prednáška je v maďarskom jazyku s prekladom