When

1. decembra 2023    
18:00 - 21:00

Zaznam z prednášky nájdete TU

Prednáša : Dr. Ištván Kelemen

1. decembra 2023 o 18,00 h
v priestoroch Waldorfskej školy, Bratislava.

Prednáška o úlohe a správnom tvare ľudského chrupu podľa Dr. R. Steinera a o nenásilnej,
prirodzenej ceste formovania, resp. preformovania nesprávne vyvinutého chrupu.
Tvorca metódy – francúzsky profesor, lekár, špecialista na dentálnu chirurgiu a antropozof, Dr.Michel Montaud.

Niet v našom tele takej, čo aj najmenšej čiastočky, ktorá by nebola úplne prepojená s celým telom
a všetkými jeho časťami. Pozorovanie dysmorfóz ústnej dutiny u dieťaťa, ale i u dospelého nám môže
veľa povedať nielen o jeho zdravotnom stave z fyzického hľadiska, ale aj o jeho duševnom, resp. emocionálnom vývine, resp. rozpoložení.

To, ako v ranom detstve prežívame a ako reagujeme na to, čo k nám prichádza z nášho prostredia,
a to, čo si prinášame z vlastnej individuálnej histórie, má formujúci vplyv na naše telo a veľmi
viditeľne aj na ústnu dutinu. Naše vnútorné gesto sa stáva viditeľným v tvarovaní klenby a chrupu,
ako vyjadrenie emócií a vo veľkej miere potom ovplyvňuje aj tvorbu reči. A naopak, krik dieťaťa ako
neartikulovaná reč, je jedným z hlavných tvorcov jeho orgánov reči.
Aktivátor vyvinutý profesorom Montaudom umožňuje také liečenie chrupu a ústnej dutiny, ktoré
súčasne pomáha nájsť vnútornú duševnú rovnováhu a oslobodiť sily myslenia , cítenia a vôle zo
zovretia nesprávne vyvinutej klenby podnebia a ústnej dutiny.
Na prednáške Dr.Kelemen ponúkne možnosť dvom poslucháčom na mieste urobiť analýzu ich
chrupu a ich osobnostných vlastností na základe chrupu, samozrejme, po istú hranicu, aby sa
nedotkol ich osobných vecí.

Vstupné 10€.

V sobotu (v nedeľu?) je možné absolvovať konzultáciu, informácia o prihlasovaní bude v Informatóriu.