Čo ak problémy so zubami, ako je bolesť zubov, zubný kaz a nesprávne postavenie zubov, ilustrujú hlboké fungovanie nášho skutočného ja? Čo ak by sme harmonizáciou našich úst mohli odstrániť mnohé z našich fyzických a duševných chorôb?

MICHEL MONTAUD je zubný lekár, ktorý žije a pracuje vo francúzskom regióne Drôme. Je spoluzakladateľom Školy dentosofie, vedeckej spoločnosti, ktorej cieľom je propagovať funkčné metódy terapie ústnej dutiny.

Po rokoch zubárskej praxe urobil Michel Montaud prelomový objav, ktorý úplne zmenil jeho život a prácu. Bez toho, aby si plne uvedomoval, čo robí, sa pustil do zubnej terapie, ktorá sa ukázala ako pozoruhodne účinná a prekročila jednoduchý rámec korekcie úst a zubov a rozšírila sa na celú ľudskú bytosť. Táto riadená samoliečba, ktorú nazýva dentosofiou, je skutočnou alternatívou k drastickým opatreniam, ako sú extrakcia, chirurgia a ortodoncia. Na základe osobných skúseností autor uvádza, že tento prístup dokáže odstrániť aj také ochorenia, ako je chronická nádcha a zápal ucha, ekzémy, alergie, astma, problémy s chrbticou a poruchy spánku.

Na základe osobných skúseností Montaud opisuje svoju osobnú cestu objavovania, spočiatku s cieľom pomôcť svojmu trpiacemu synovi. Teraz, po desaťročiach skúseností a mnohých výrečných klinických výsledkoch, dokazuje, že tento ľudský prístup k ústam a zubom môže v každom veku stimulovať mimoriadny liečebný potenciál nášho tela. Na základe prípadových štúdií a podporných fotografických dôkazov ukazuje, že dentosofia zlepšuje celkový zdravotný stav pacientov, a to tak fyzický, ako aj duševný. Táto ilustrovaná a prístupná kniha ponúka vzrušujúci nový pohľad na naše zuby a ich vrodenú múdrosť.

Podnetné fakty – úryvky z pripravovaného prekladu knihy Dentosofia:

Nikto nemôže poprieť, že v dnešnej dobe je ústnych anomálií veľa – to bol jeden zo záverov konferencie ARPEA (Association pour la Recherche et la Publication d’Etudes Archéologiques Val-de-Marnaises16), ktorá sa konala 26. – 28. mája 1999 a na ktorej antropológovia, lekári a paleontológovia predniesli príspevky o “náraste percenta nevyvážených (disharmonických) ústnych dutín”. Jeden z údajov ma naozaj zaujal. U 70 % francúzskych detí sa vyskytuje disharmonický vývoj “triedy II” – keď je horná čeľusť vyvinutejšia ako dolná – ako sme to už videli v prípade Benedicta (obrázky 8 – 9 – 10 na strane 38). Tento patologický jav sa nazýva aj horný prognatizmus, na rozdiel od dolného prognatizmu, ako v prípade Sylvestra (obrázky 5 – 6 – 7 na strane 38).

Obrázok č. 5 – Pred terapiou

Obrázok č. 6 – Pred terapiou

Obrázok č. 7  – Po terapii 

Ak k týmto prípadom “triedy II” pripočítame všetky ostatné disharmónie, napríklad hlboký skus, potom počet problematických chrupov predstavuje takmer 100 % populácie.

Prečo však existuje toľko anomálií? Existuje vôbec vyvážená ústna dutina? Ako môžeme zostať ľahostajní k javu, ktorý postihuje takmer všetky deti (a takmer všetkých dospelých) vo Francúzsku? Toto pozorovanie ma viedlo k nasledujúcim otázkam:

– Prečo je jazyk tak zriedkavo vo fyziologicky správnej polohe (t. j. zarovnaný s podnebím) a prečo je často v nižšej polohe? Aké môžu byť dôsledky sériových porúch (napr. glosoptózy – zapadnutia jazyka)?

– Prečo majú ľudia zubné kazy? Je zubný kaz naozaj nevyhnutný?

– Prečo je toľko zubných protéz? Hoci je technický pokrok v zubnom lekárstve obrovský, dá sa zubným náhradám vyhnúť?

– Dá sa vôbec predísť strate zubov (zubnému kazu, kazivosti zubov)?

– Čím to je, že plocha kosti sánky a čeľuste v ústach človeka nie je dostatočne veľká na to, aby mu vyrástli všetky stále zuby a zmestili sa tam?

– Ako je možné, že sa človeku nedokáže vyvinúť vlastná kosť na takú úroveň, aby dokázala pojať všetky zuby bez toho, aby mu spôsobovala problémy? Tu je niekoľko odpovedí, ktoré som počul počas svojho vysokoškolského štúdia, ale ktoré ma nikdy nepresvedčili:

– čeľustná kosť nie je dostatočne vyvinutá, pretože jeme len mäkkú stravu, hoci existujú aj tvrdé potraviny;

– iní tvrdia, že je to preto, lebo deti nie sú dojčené. Mám pocit, že tu sa musím zastaviť. Dojčenie je pre novorodenca to najpodstatnejšie. Len to môže zabezpečiť, aby si dieťa dokonale osvojilo dýchanie nosom, zatiaľ čo fľaša to od neho nevyžaduje; naopak, pretože tok mlieka je veľmi silný, dieťa začne dýchať ústami. Spomeňme si na otázku, ktorá už bola položená:

“Čo spôsobuje, že z novorodenca, ktorý dýchal nosom, sa stane dospelý človek, ktorý dýcha ústami?” Okrem toho sila, s akou dieťa saje mlieko z prsníka, je nevyhnutná pre vývoj svalov čeľustnej kosti, jazyka, pier a tváre. Dieťa zaspáva s bradavkou v ústach nie preto, že je sýte, ale preto, že je vyčerpané.

Keď sa vyskytne problém, vždy si kladieme tú istú otázku: Ako ho vyriešiť? Ako by sa mal liečiť zubný kaz, alebo, ako by sa dalo vyhnúť zubnej protéze? Ako odstrániť zub, alebo ako ich rast kontrolovať? Ako vyliečiť duševnú chorobu? Ako preklenúť finančné rozdiely v zdravotníctve? Ako pomôcť krajinám v núdzi? Ako, ako, ako…

Všetko, čo cítime, počujeme, chápeme, vnímame a prežívame fyzicky alebo zmyslovo, sa odráža v tele, a teda aj v stave ústnej dutiny a polohe zubov.

Človek rastie a vyvíja sa počas kontaktu s ostatnými. Zmyslové orgány sú pri narodení nezrelé a “zrelými” sa stávajú vtedy, keď sú schopné jemným spôsobom vnímať okolie. Tento proces pokračuje počas celého života. Prostredníctvom hry si malé deti rozvíjajú svoje psychomotorické, emocionálne, obrazotvorné, zmyslové a duchovné zmysly. “Vážnosť, s akou sa malé dieťa hrá, predznamenáva vážnosť, s akou vyrastie.” (J. Berron, PhD.25)

Po tomto opise možno oceniť, aké dôležité je, aby človek dokonale zvládol všetky tieto pohyby a naučil sa meniť polohu bez vynechania akéhokoľvek kroku, ktorý umožňuje citlivejšie vnímanie, a to v kvantite aj kvalite. Na druhej strane si môžeme predstaviť, že nedostatočná neurologická vyspelosť u ľudí aktivuje kompenzačné systémy, ktoré musia intenzívne pracovať, ak sa niektoré fázy vynechajú.

To, čo nás na multifunkčnom aktivátore zaujíma najviac, je výskum fungovania nervového systému. Reorganizácia funkcie nervov je založená na vývoji nervových senzorov, ktoré umožňujú, že:

– nervový systém sa stáva zrelším, čo je potrebné, keď sa v dôsledku postihnutia motorického centra mozgu rozvíja autizmus, trizómia, dyslexia, dysgrafia, koktavosť, poruchy laterality atď;

– stimulujú sa nové nervové dráhy v prípade tetraplégie, hemiplégie, afázie atď. “Ak dôjde k poškodeniu nervov alebo svalov, možno tieto tkanivá znovu rozvinúť cvičením mentálnych a fyzických programov.” (M. Schneider30)

Vplyvy prostredia podporujú fyziologické dozrievanie nervového systému. Počet synapsií je u starších ľudí oveľa väčší ako v mladom organizme, preto sme schopní zostať psychicky aktívni až do smrti.

Ale ako je potom možné, že niektorí starší ľudia sa ocitnú – z neurologického hľadiska – v situácii, keď sú ich schopnosti výrazne obmedzené, pričom normálne fungovanie by malo byť opačné?

Títo ľudia možno neboli v detstve dostatočne stimulovaní a počas svojho života nedokázali tieto deficity prekonať – to sa však dá dohnať v každom veku. Ešte sa k tomu vrátim. Vďaka tejto prirodzenej funkcii, neuroplasticite, dokáže terapia Beatriz Padovan stimulovať periférne nervy.

V kontexte toho, čo bolo doteraz povedané, akú úlohu zohrávajú techniky zubnej a ústnej chirurgie, presnejšie aktivátor? V súčasnosti pomáhajú využívať schopnosť plasticity mozgu objavy, ktoré sa za posledných 14 rokov urobili v oblasti nervového systému. Tento nervový rast, “neurotrofický faktor”, pôsobí ako skutočná bunková výživa.

Každý patologický stav súvisiaci s centrálnym nervovým systémom, bez ohľadu na to, kde sa nachádza, možno bez námahy obnoviť. Stimulácia sekundárnych nervových dráh pomáha obnoviť centrálny nervový systém. Čím viac dverí majú sekundárne dráhy otvorené v tele, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa dostanú do mozgu.

Aktivátor pôsobí na tieto dráhy. Multifunkčný aktivátor umožňuje zlepšiť neurologickú funkciu ústnej dutiny a zubov v každom veku.